Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ŚWIETLICA SZKOLNA.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych oraz-artystycznych.

Wychowankowie mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach m.in.

  • czytelniczych
  • plastyczno-technicznych
  • umuzykalniających
  • ruchowych
  • grach i zabawach dydaktycznych

 

 

Świetlica organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc  w odrabianiu zadań domowych. Codzienne zajęcia świetlicowe to m.in. zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy.

 

 

ifx16d9737dadfe8aba KOLAZ 3ifx16d9737dadfe8aba KOLAZ 3

 

facebook