Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1:

  • jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na kolejnym etapie kształcenia;
  • umie korzystać z różnych źródeł informacji, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę;
  • umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, sprawnie posługuje się językiem obcym;
  • rozwija swoje talenty, myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie;
  • umie realizować własne plany i marzenia;
  • jest przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki;
  • ma świadomość, że każdemu kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć wysiłek i jest gotów go podejmować;
  • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów, czuje się Polakiem i Europejczykiem;
  • przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;
  • dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne.
 

facebook