Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

             

Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1905 roku za całokształt twórczości. Podczas wręczenia mu nagrody miał powiedzieć: "Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!".

 

 

Maria Skłodowska-Curie

Pierwszy "polski" Nobel został przyznany w 1903 roku w dziedzinie fizyki, za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Otrzymali ją Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Pierre Curie, wspólnie z Henrim Becquerelem.

Drugi raz Maria Skłodowska-Curie została uhonorowaną nagrodą Nobla, tym razem z chemii, w 1911 roku. Dostała ją za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Maria Skłodowska-Curie jest jedną z czterech osób, które dostały Nagrodę Nobla więcej niż raz.

 

           

 

Władysław Reymont

Władysław Reymont nagrodę Nobla w 1924 roku dostał za swoją wielką powieść "Chłopi". Jak sam później wspominał, po wręczeniu mu nagrody został zasypany listami z prośbą o wsparcie finansowe.

 

           

 

Czesław Miłosz

Czesławowi Miłoszowi Nagrodę Nobla przyznano w 1980 roku za całokształt twórczości. Ta decyzja akademii interpretowana była często jako polityczna, popierająca przemiany, które miały miejsce wtedy w bloku wschodnim. Komisja w reakcji wyjątkowo upubliczniła fakt, że Miłosz był w gronie kandydatów już od 4 lat.

 

 

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 roku za działalność opozycyjną wobec prl-owskich władz.

 

Józef Rotblat

Józef Rotblat był polskim fizykiem żydowskiego pochodzenia, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1995 roku za działalność pacyfistyczną i nawoływał do powszechnego rozbrojenia. Założył pacyfistyczny ruch uczonych "Pugwash".

           

 

Wisława Szymborska

Jeszcze do niedawna ostatnią polską Noblistką była Wisława Szymborska. Dostała ją za całokształt swojej poetyckiej twórczości.

           

 

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk została nagrodzona za "wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

Tokarczuk jest pisarką, poetką, eseistką, a także autorką licznych scenariuszy i psychologiem. W 2018 roku otrzymała prestiżową nagrodę Bookera za powieść "Bieguni". Była dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" – za wspomnianą powieść "Bieguni" oraz "Księgi Jakubowe".

 

facebook