Ustawienia
Wyszukiwarka

Szkola Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Chcemy być szkołą:

  • budującą nowoczesność na tradycji;
  • z należytą troską dbającą o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów;
  • stwarzającą warunki do zdobywania szerokiej wiedzy ogólnej i umiejętności pozwalających na kontynuowanie kształcenia;
  • szkołą dynamicznie rozwijającą takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
  • inspirującą oraz rozwijającą uzdolnienia i pasje, dbającą o rozumienie związku aktywności fizycznej – sportu – ze zdrowiem;
  • kształcącą umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komputerową;
  • rozwijającą umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;
  • promującą zdrowy tryb życia.
 

facebook